Generalforsamling

Generalforsamling

Samsø Håndværkerforening.


23.04.2019


1: Valg af dirigent.
Ole Hemmingsen blev enstemmigt valgt

og kunne bekræfte at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2: Beretning om foreningens virksomhed.
Se Samsø Håndværkerforeningens hjemmeside hvor formandens beretning er tilgængelig.


3: Regnskabets fremlæggelse.
Lasse Bundgaard fremlagde regnskabet.
Foreningen havde et underskud på kr.- 2.993,27,-

og en kassebeholdning på kr. 45.085,45,-.
Apoteker Hans Clausen Schultz mindelegat for unge håndværkere er på kr. 26.335,- . Legatet er blevet ophævet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


4: Valg af bestyrelse og suppleanter til denne.
På valg til bestyrelsen var Lasse, Flemming og Thomas.
Lasse og Flemming modtog genvalg, mens Thomas ikke ønskede genvalg.
Ny i bestyrelsen blev valgt Tom Chrisdam.
Nickolai Ejby og Peder Rasmussen var på valg som suppleanter, begge modtog genvalg.


5: Valg af revisor.
På valg var Carsten Jørgensen og Lasse Tolder Andersen.
Lasse modtog genvalg, mens ny revisor er Thomas Friis.


6: Indkommende forslag.
Bestyrelsen forslog at ændre kontingentet fra 700,- til 950,-

for bla. at undgå et minus i regnskabet. Dette blev vedtaget.


7: Evt.
Der blev gjort opmærksom på at medlemmerne skal huske at ændre deres registreringsattester på firma biler inden 1/6-2019.

Pension for selvstændige, afholder et seminar om “Pension & Formue

på Flinch Hotel torsdag d. 6 juni 2019 kl.17.30.

Dette er et tilbud til alle medlemmer.


Vi er pt. 33 aktive og 9 passive medlemmer i Samsø Håndværkerforening.


Referent
Carsten Sørensen


Klik herunder for at læse formandens beretning.

Vi samarbejder med

© Copyright 2018. All Rights Reserved.

Site made by Glundal