Bestyrelsen

Bestyrelsen

 

Som bestyrelse ser vi det som en af vore opgaver at sørge for en let tilgængelig kommunikation med vore medlemmer.

Vi har derfor besluttet at bruge mails som kommunikationsform, ligesom denne website vil give os bedre muligheder for både information og markedsføring generelt.

 

Vi har naturligvis stadig den største respekt for håndværk og bygger videre på de tradtitioner og regler, der ligger til grund for Samsø Håndværkerforening.

 


Samsø Håndværkerforenings bestyrelse:

Formand:

Ole Hemmingsen


Næstformand:

Flemming Skytt

 

Kasserer:

Lasse Bundgaard

 

Sekretær:

Carsten Sørensen

 

Menigt medlem:

Tom Chrisdam